Вадим Мельник: новий очільник БЕБ і його науковий доробок

Вадим Мельник бюро економічної безпеки

Новий голова Бюро економічної безпеки пан Вадим Мельник вражає своїм науковим доробком. Я поринув у нього за вас і підкреслив найважливіше.

Вадим Мельник бюро економічної безпеки

Економічна свобода крізь призму економічної безпеки, податкова міліція як “видима рука ринку” та інші ідеї українського Талеба. Подейкують, що уряд визначився із головою Бюро економічної безпеки і ним стане Вадим Мельник. Нині Мельник керує податковою міліцією. Україну чекає економічний прорив, чи конкурс на державну посаду знов дав збій? Переможець, крім податкової, ще встиг попрацювати менеджером апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та, як людина здібна до наукового пошуку, у двох вишах — університеті податкової (фіскальної) служби й Сумському держуніверситеті.

Науковий доробок пана Вадима вражає, й здатен спантеличити навіть науковця рівня Киви:

  • у 2016 році у Харківському університеті внутрішніх справ він захистив кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави»,
  • до його арсеналу також входять 15 статей, 2 тез доповідей на конференції, 1 підручник, 2 навчальних посібники й 2 монографії.
  • І увесь цей науковий прорив стався за останні 7 років.

Я поринув у цей науковий доробок за вас і підкреслив найважливіше. 

Погляди пана Мельника на економічну безпеку держави та її сучасний стан найкраще ілюструють дві його статті за 2019 рік у всесвітньо відомому економічному рупорі Правові горизонти:

(1) Основні напрями діяльності державних органів як суб’єктів із забезпечення системи економічної безпеки України та

(2) Роль підрозділів податкової міліції ДФС України як суб’єктів забезпечення системи економічної безпеки держави.

У своїї роботах автор нагадує спантеличеним читачам Правових горизонтів про те, що економічне становище країни напряму залежить від “всього безпекового сектору”, вагомим фактором якого є “належне функціонування економічної складової державної безпеки”, тим паче “у сучасних складних умовах для функціонування держави”. Адже він особисто на належному рівні усвідомлює “важливість постійного належного функціонування всієї системи економічної безпеки України та, відповідно, гостру потребу вжиття необхідних заходів задля результативного досягнення намічених цілей”. 

Пан Мельник невпинно вбачає той факт, що “економічна безпека держави, як надскладна багаторівнева система, що є складовим елементом системи державної безпеки, її фундаментом і матеріальною основою, має власну структуру, внутрішню логіку розвитку та функціонування (виділення моє — В.П.). А самЕ забезпечення економічної безпеки держави виявляється “у захисті національних інтересів, готовності інститутів влади створювати механізми вільного i стабільного розвитку вітчизняної економіки, спроможності підтримки соціально-політичної стабільності, здатності до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх i внутрішніх загроз”. 

Розглядаючи її з височин досвіду, держава постає для нього “виразником загальнонаціональних економічних інтересів і гарантом їх захисту, вона забезпечує прозорість прийняття і реалізації рішень щодо здійснення макроекономічної політики, бюджетного процесу, управління фінансовими потоками і ресурсами, реформування податкової системи, формування приватного сектора”. І “як інституційний представник нації”, “має орієнтуватися на захист власних раціонально сформульованих національних інтересів”.

Не останню роль у цьому новітньому й непересічному завданні Вадим Мельник, звісно ж, відводить підрозділам податкової міліції. На його глибинне переконання, їхня ефективна робота має “неабияку цінність для національної економіки”.

Дбайливо проводячи обох вражених читачів Правових горизонтів лабіринтами звітності про роботу слідчих органів, що здійснюють контроль з додержання податкового законодавства за 9 місяців 2019 року (форма № 1-Сл) — та ще й, на хвилиночку, у розрізі статей Кримінального кодексу — він закладає безумовну думку про “значимість роботи підрозділів податкової міліції у боротьбі з економічною злочинністю, яка «підриває» всю систему економічної безпеки України”. 

Вчасно “підсумовуючи результати нашого [¯\_(ツ)_/¯] дослідження”, автор влучно зазначає, що “на сучасному етапі вітчизняного державотворення дуже важливим питанням є ефективне забезпечення належного функціонування системи економічної безпеки держави”. Адже “за останнє десятиріччя для результативної діяльності аналізованого правоохоронного [органу] часто створювалися перепони об’єктивного та суб’єктивного характеру, що негативно впливало на результативне виконання завдань і функцій останнього”.

Відтак, на його солідну опінію, “особливо перед початком запуску вже нового державного правоохоронного органу, саме належна робота вказаного суб’єкта є однією з вагомих умов для забезпечення економічної стабільності в державі”.

Не маю сумніву, що пан Вадим таки вивів стан роботи вказаного суб’єкта на омріяний рівень належності.

***

Мені ж лишається тільки привітати всіх пасажирів національної економіки з нагоди підсилення суб’єктів системи економічної безпеки держави у період завершення чергової фази рішучих реформ.

І пам’ятайте, “під економічною безпекою держави, як об’єкта адміністративно-правової охорони варто розуміти такий стан національної економіки, який гарантує захищеність та забезпечує стійкість національної економіки по відношенню до можливих, а також наявних (дійсних) внутрішніх і зовнішніх загроз, характеризується високою мірою стабільності та міцності усіх елементів національної економічної системи, а також її здатністю до збереження вже досягнутого рівня життя, самовідтворення і постійного розвитку з метою якомога повнішого та збалансованішого задоволення потреб власного населення і забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на рівні світової системі господарювання”.

Ну і не забуваймо про патріарха української правової науки, екс-голови Конституційного суду України і автора всесвітньо невідомого конституційного альманаху Олександра Тупицького: