Recurring

Мистецтво аргументації та юридичне письмо

Virtual Virtual Event

Главне, шо "Матеріали курсу як і програма курсу є авторськими, і авторські права охороняються законом. Здійснення запису занять у будь-якій формі та подальше поширення запису або матеріалів – забороняється". Дякую, кеп!

3000 грн.