Site logo
Applications have closed

Управління аналітики та обробки інформації НАБУ шукає Старшого детектива по виявленню кримінальних корупційних правопорушень.

Мета посади: Попередження та виявлення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України


Зміст виконуваної за посадою роботи:

 • здійснення заходів із збору інформації (даних), направлених на виявлення неправомірної вигоди та незаконного збагачення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кримінальні корупційні правопорушення яких віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України, отримання доказів наявності події та складу кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, що вчинили правопорушення, та кримінальних активів;
 • забезпечення обробки та аналізу інформації (даних) на предмет виявлення ознак неправомірної вигоди та незаконного збагачення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кримінальні корупційні правопорушення яких віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України, формування інформаційних та довідкових аналітичних матеріалів, необхідних для проведення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, досудового розслідування по кримінальному провадженню;
 • розроблення рекомендацій щодо планування оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів по оперативно-розшуковій справі, досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також окремих слідчих чи (розшукових) дій, надання консультативної підтримки детективам Національного антикорупційного бюро України в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню;
 • розробка, впровадження та використання способів, методів, інструментів збору, обробки та аналізу інформації про кримінальні корупційні правопорушення;
 • розробка пропозицій щодо впровадження та використання аналітичних систем, систем рапортування;
 • внесення на розгляд керівництва Відділу пропозицій щодо вдосконалення роботи Відділу;
 • виконання інших службових доручень.


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги

 • Ступінь вищої освіти: Магістр (спеціаліст), бакалавр (дипломований після 2016 року)
 • Стаж роботи  (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії): Стаж роботи протягом останніх семи років на посадах у аудиторських компаніях та/або в підрозділах аналітики, аудиту, ревізії, внутрішнього контролю тривалістю не менше одного року.
 • Володіння державною мовою
 • Вільне володіння англійською мовою (на рівні не нижче Upper-Intermediate). Володіння іншими мовами є перевагою.

 

2. Спеціальні вимоги

 • Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки (Економіка; Міжнародні економічні відносини), Управління та адміністрування (Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування)
 • Спеціальний досвід роботи: Досвід роботи у фінансовій та економічній сферах, в тому числі в державному або приватному секторі.
 • Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Митний кодекс України; Податковий кодекс України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про публічні закупівлі»; Закон України «Про управління об’єктами державної власності»
 • Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів):

– методи збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації;

– розуміння принципів аналізу фінансово-господарської діяльності;

– знання стандартів аудиту та регламентації бізнес-процесів;

– досконале знання державної мови;

– знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate (додаткове знання інших іноземних мов);

– норми службової, професійної етики та загальні принципи службової поведінки державних службовців.


Кваліфікаційний іспит (тестування)


Перелік документів:

 • письмова заява про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія реєстраційної картки платника податків;
 • заповнена власноруч або за допомогою комп’ютера анкета кандидата на посаду до Національного антикорупційного бюро України та заповнена власноруч автобіографія;
 • копія трудової книжки або витяг з послужного списку;
 • фотокартка розміром 4 х 6 см;
 • копія (копії) документа (документів) про вищу освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;
 • роздрукована копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2022 рік) поданої у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду із зазначенням посади кандидата «Старший детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації».*

Особи, які беруть участь у конкурсі на вакантні посади у період дії воєнного стану, можуть не подавати до конкурсної комісії Національного бюро роздруковану копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особи призначені на посади у період дії воєнного стану, подають роздруковану копію зазначеної декларації протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану до Управління внутрішнього контролю Національного бюро для забезпечення проведення спеціальної перевірки.

 • письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

 

Направлення лише заяви або резюме не є підставою для участі у конкурсі.

Зразки заяв розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро

Поштова адреса, за якою приймаються (на яку надсилаються) документи
03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

Контактні дані
E-mail: commission1@nabu.gov.ua

(044) 246-31-22

Умови оплати праці: Відповідно до положень статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Tagged as: Government

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password