Site logo

Ми шукаємо комунікабельного, відповідального і орієнтованого на результат фахівця, з активною життєвою позицією, який швидко увійде в нашу команду і допоможе реалізувати наші амбітні ідеї і плани!

Обов’язки:

Повний супровід усіх операцій фінансової компанії, зокрема в рамках здійснення діяльності з надання платіжних послуг (переказ коштів без відкриття рахунків)
Супроводження здійснення нових видів діяльності фінансової компанії;
Робота з НБУ, у тому числі щодо виконання ліцензійних умов на надання платіжних послуг
Підготовка внутрішніх документів компанії, які регламентують діяльність з надання платіжних послуг
Отримання свідоцтв, ліцензій та інших дозволів НБУ
Договірна робота;
Розробка договірних схем та інструментів для оформлення нових напрямків діяльності компанії (проектна робота);
Розробка, зміна та супроводження процедури впровадження типових договорів; створення внутрішніх документів, положень, політик тощо;
Консультування представників інших підрозділів компанії (надання роз’яснень, довідок);
Взаємодія з контролюючими органами і державними регуляторами (складання запитів, відповідей на запити, отримання документів дозвільного характеру), участь у вирішенні спорів;
Участь у переговорах та вирішення спірних питань з контрагентами та клієнтами;
Свого колегу ми хочемо бачити таким, що:

Має досвід роботи від 5 років, досвід роботи від 3 років у фінансових установах, що здійснюють діяльність з переказів коштів;
Має досвід роботи з НБУ;
Має вищу юридичну освіту;
Має досконале знання нормативно-правових актів Національного банку України з питань надання платіжних послуг, а також існуючу практику їх застосування;
Має високий рівень знань в галузі фінансового, господарського та корпоративного права, знання господарського та адміністративного процесу;
Готовий брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення за недостатності інформації; може діяти в умовах невизначеності та/або швидких змін;
Мислить інноваційно, гнучкий і креативний, застосовує нестандартні підходи і знаходить нешаблонні рішення;
Готовий слухати і чути колег, розуміє бізнес і прислухається до його потреб;
З високим рівнем грамотності і уважності при роботі з документами;
Прагне постійного розвитку, націлений на результат, готовий долати перешкоди;
Володіє англійською мовою (активно продовжує її вивчати).

Tagged as: Industry

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password