Етика конкуренції юристів

конкуренції юристів етика конкуренція

конкуренції етика юридична фірма конкуренція

«Етика  в екологічному змісті – це обмеження свободи дій в боротьбі за виживання» 

Олдо Леопольд

З економічної точки зору конкуренція це суперництво між гравцями ринку за найвигіднішу позицію на ринку та найкращі умови надання послуг. Конкуренція забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, а першочергову вигоду, за законом конкуренції, отримує клієнт/покупець, а потім – юридична фірма/ продавець. Начебто все здається логічним та красивим, якщо не зазирнути у психологічну природу конкуренції –  боротьбу за виживання.

Інстинкт виживання «вмонтований» в людину в якості базового і найпотужнішого. За інтелігентним словом «конкуренція» насправді ховається природній потяг кожної психічно-здорової людини до виживання, а виживання не має ані ціни, ані правил.

Що ж обмежує цю боротьбу за виживання та перетворює її на конкуренцію? Мораль, етика, право, закон. При цьому закон є найвужчим серед перелічених понять, так як закон є лише формою права, а отже – не завжди тотожний йому. Етика та мораль – найширші із зазначених понять. 

Етика конкуренції на юридичному ринку України – це частина професійної ментальності українських юристів, сукупність норм поведінки та моральних правил, способів сприйняття українських юристів. Характерна риса будь-якої ментальності – відсутність її критичного осмислення її носіями або автоматизм думок та поведінки. Отже, етика не рефлектується так само як і не рефлектується крадіжка або зрада. Людина не замислюється над тим чи добрими є такі вчинки, людина це знає і все! Миттєво. Завдяки такому автоматизму мислення світ для людини стає менш хаотичним і більш зрозумілішим. 

Конкуренція на юридичному ринку має на меті боротьбу за клієнта або боротьбу за інтелектуальні кадри.

Як визначити, які з цих способів є етичними, а які ні?

Розпочнемо з простого. Всі ті способи конкуренції, які підпадають під незаконні (наприклад, хабарі та «відкати») – автоматично є неетичними. 

Задля того, щоб визначитись з етичністю інших способів конкуренції можна застосувати доволі простий тест з двох золотих правил моралі, загальновизнаних у світі на рівні релігій, законів, філософськи доктрин.

Перше золоте правило: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чинить з ними» (думка, яка міститься в багатьох релігіях та філософських трактатах, зокрема, в християнстві (Євангеліє, Нагорна проповідь Ісуса). 

Друге золоте правило – категоричний імператив Канта: «Чини так, щоб правило твоєї волі завжди могло бути разом з тим і принципом загального законодавства». Іншими словами, роби те, що ти вважаєш треба робити усім у якості закону.

Звісно, життя не чорно-біле і це насправді гарна «новина» і багато з перелічених способів конкуренції можуть мати спірний характер, в залежності від контексту ситуації. Проте, застосовування тесту з двох золотих моральних правил робить цей світ більш зрозумілішим і менш хаотичним!

А ви що думаєте?

Власні спостереження говорять про те, що юридичному ринку відомі такі способи конкуренції. Давайте проголосуємо і подивимося, що ж у середньому етично, а що – ні.

 • створення позитивного іміджу про себе

 • залучення клієнтів через виплату “referral fees” (бонусів) третіми особам, які можуть вплинути на розміщення замовлення на надання юридичних послуг

 • створення найбільш привабливих умов для ключових юристів

 • переманювання ключових юристів з компаній-конкурентів

 • виконання замовлення, незважаючи на наявність конфлікту інтересів з посиланням на  Chinese Walls

 • картельні домовленості між юридичними фірмами стосовно розподілу клієнтів

 • впровадження інсайдерів від юридичної фірми поміж топ-менеджерів клієнта включаючи державні органи та підприємства з метою отримання замовлень від цього клієнту в майбутньому (делегування кадрів)

 • впровадження інсайдерів від юридичних фірм в правоохоронні органи та на державні посади з метою забезпечення гарантування результату, необхідного для замовника (клієнта)

 • гарантування результату у судових та кримінальних справах шляхом поза-процесуального впливу

 • співробітник покидає фірму та забирає клієнтів (всупереч домовленостям з фірмою):
  • за відсутності домовленостей з фірмою

  • клієнти самі йдуть за співробітником

  • співробітник обдзвонює клієнтів та обіцяє кращий результат

 • співробітник покидає фірму та забирає з собою співробітників фірми: 
  • всупереч домовленостям з фірмою

  • за відсутності домовленостей з фірмою

  • співробітники фірми самі приєднуються до нього

  • співробітник, який покидає фірму, обіцяє співробітникам вищу заробітну платню або інші бонуси, якщо вони приєднаються до нього.

🖊 Ірина Назарова, керуючий партнер ENGARDE